Author Archives: uyding

Phái nữ đã liệt kê ”chân dung” những anh chàng mà chỉ cần qua vài lần tiếp xúc đủ để biết anh ta là người thế nào, có đáng để “loại từ vòng gửi xe” hay không? 1. Anh chàng thiếu tự tin “Chán nhất là đàn ông mà thiếu tự tin vào chính bản