Author Archives: uyding

Dữ liệu của các nhà nghiên cứu cho thấy mỗi năm có khoảng 900 nam giới trên 18 tuổi phải vào phòng cấp cứu vì “cậu nhỏ” bị mắc kẹt trong khóa quần. Có lẽ nam giới nên trở lại với mốt quần cài cúc, vì theo một nghiên cứu mới của Đại học California,