Author Archives: uyding

Gần đây trong nước  báo chí nói nhiều đến thực phẩm biến đổi gene, cây trồng biến đổi gene. Vậy thực phẩm cây trồng biến đổi gen là gì ? Có liên quan đến cuộc sống người dân như thế nào? Mỗi sinh vật đều có một bộ gene quyết định các đặc trưng của

Giống táo ruột đỏ đắt giá được nhà vườn Thụy Sĩ Markus Kobelt bỏ ra 20 năm nghiên cứu tạo ra, chứ không phải là loại quả biến đổi gen. Giống táo ruột đỏ đắt giá này có tên Redlove, hay còn gọi Redlove Era. Nhà làm vườn Kobelt đã tạo ra loại táo mới

Dân số thế giới đang tăng đến con số 9 tỷ người và nông dân đang bị đòi hỏi sản xuất thêm nhiều lương thực trong khi phải sử dụng nguồn tài nguyên đang giảm dần, thích nghi và đương đầu với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Chúng tôi đã tham