Đàn Ông Plus

Mới nhất

9 cơ chế tự bảo vệ của thực vật

Bảo vệ thực vật: Trong thế giới thực vật, cơ chế thích nghi và tự vệ đã tạo ra nhiều loài thực vật rất phong phú. Dù luôn phải gắn chặt với đất, không thể di chuyển nhưng chúng không phải chỉ là nạn nhân đứng bất động chờ nguy hiểm tìm tới. Trên thực

Phản bác ngô biến đổi gene gây ung thư trên chuột

Sau thông tin về nghiên cứu một loại ngô biến đổi gene có thể khiến chuột ung thư, giới khoa học trên thế giới cho rằng, đó là kết quả có ít bằng chứng khoa học đáng tin. Một nhóm khoa học người Pháp đứng đầu là nhà sinh học phân tử Gilles-Eric Seralini, Đại

Sản xuất protein máu từ lúa biến đổi gene

Biến đổi gene: Trong một nghiên cứu được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu mô tả các hạt gạo có thể sản xuất số lượng lớn một protein máu gọi là albumin huyết thanh, hoặc HSA1. Thế giới có nhu cầu HSA